Kontakt

Polska Liga Esportowa S.A. Wołoska 18/224
Warszawa 02-675
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 0000840970,
NIP: 1133014349,
REGON: 386063866,
kapitał zakładowy: 143 378,62 zł.
office@polskaligaesportowa.pl